JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI |
AUGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER

2018t/m 2 MAART Krokusvakantie
9 MAART Rapport mee
12 MAART Rapport terug
12 t/m 16 MAART 10 minuten gesprekken

25 MAART Begin zomertijd: klok 1 uur vooruit
26 MAART Leerjaar 1 t/m 8 vrij

30 MAART​ Goede vrijdag


       Vrijdag 9 maart
Rapport mee

Maandag 12 maart
Rapport terug

Woensdag 14 maart
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Maandag 12 t/m
vrijdag 16 maart
10 minuten gesprekken

Zondag 25 maart
Begin zomertijd

Maandag 26 maart
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 30 maart
Goede vrijdag


Meer data