ICT op de Slootermeerschool is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er veel gebeurd op gebied van ICT. Zo hebben we nieuwe touch screens en IPads aangeschaft. Ons hele team is bezig om nieuwe ontwikkeling zo goed mogelijk door te voeren.  

Touch
Screen
Bij ons op school beschikt elke groep over een touch screen. Deze wordt gebruikt om instructie te geven door de leerkracht. Leerlingen kunnen aan de hand van een touch screen leren presenteren. In de onderbouw worden er ook educatieve spellen op gespeeld.
Ook de RT maakt gebruik van een touch screen om de leeringen met bijvoorbeeld rekenproblemen beter te kunnen ondersteunen.

IPads
IPads hebben ook op school hun intrede gemaakt. Elke leerjaar heeft een aantal IPads tot zijn of haar beschikking. Hierop staan applicaties om de verwerking van lessen op verschillende manieren te kunnen uitvoeren. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van Prezi (presentaties maken), Book creator (zelf boekjes/uitleg maken), IMovie (zelf filmpjes maken en monteren). Tevens wordt een leerkracht ( Esther van der Zee) opgeleid tot ICT coach. Tot slot heeft elk kind een eigen digitaal portfolio Seesaw waarop bijgehouden wordt waar het kind aan wil werken. Filmpje Seesaw

Computers

Wij werken met het systeem “De klas.nu”. Computers zijn planmatig geïntegreerd in ons onderwijs. Elke bouw heeft daarvoor zijn eigen doelstellingen ontwikkeld en gebruikt de daarbij uitgekozen softwarepakketten. Deze doelen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.Programmeren
Programmeren is een onderwerp wat je steeds vaker tegen komt in het onderwijs en ook bij ons op school wordt hier aandacht aan besteed. Zo wordt er in de onderbouw gewerkt met de beebot, co de rups en de robotmuis. In de midden - en bovenbouw zijn leerlingen bezig met scratch opdrachtenkaarten.


       

vrijdag 6 okt
Opening
Kinderboekenweek

donderdag 12 okt
14:00 Boekenmarkt

vrijdag 13 okt
Afsluiting
Kinderboekenweek

maandag 23 t/m
vrijdag 27 okt
Herfstvakantie

zondag 29 okt
Einde zomertijd:
klok 1 uur terug

maandag 30 okt
leerjaar 1 t/m 8 vrijMeer data