De Slootermeerschool werkt aan de zelfstandige, kritische werkhouding van kinderen. We stimuleren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. We begeleiden de kinderen bij het opstellen van eigen leerdoelen en het plannen hoe deze te realiseren.


Kinderen zijn gelijkwaardig, maar onderscheiden zich in ontwikkelingsniveau en ontwikkelingstempo. Daarom passen wij adaptief onderwijs toe op onze school. Wij kijken naar het kind en zijn/haar talenten. Hierbij gebruiken we onder andere de volgende didactische werkvormen: coöperatief leren en betekenisvol leren.


Binnen ons onderwijs is taal een belangrijk aandachtspunt. We vergroten de woordenschat van onze leerlingen, omdat taal verweven is met alle vakken. Taal is een voorwaarde om tot betere leerresultaten te komen. Door een optimale samenhang tussen kennis, creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling, geven wij de kinderen de nodige bouwstenen mee om hun kansen in het voortgezet onderwijs te vergroten.


Vanzelfsprekend draagt een veilig pedagogisch klimaat bij aan de zelfontplooiing van onze leerlingen. Daarom besteden wij veel aandacht aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Respect, veiligheid en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel. We luisteren naar elkaar, motiveren en complimenteren elkaar. In dit proces worden de ouders zo veel mogelijk betrokken. Ons onderwijs draagt eraan bij dat onze leerlingen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.


Om deze visie te kunnen uitdragen hebben we met het team een aantal basisregels voor ons eigen handelen opgesteld:


Wij tonen een professionele grondhouding door:
•  van elkaar te leren
•  naar elkaar te luisteren
•  elkaar aan te spreken
•  respectvol met elkaar om te gaan
•  elkaar te complimenteren en te motiveren
•  ons aan gemeenschappelijke afspraken te houden
•  ons te blijven ontwikkelen


Vanuit bovenstaande visie is ons missionstatement:

Zijn wie je bent met al je talent!

 

       


Woensdag 5 dec.
Sinterklaasfeest

Maandag 10 dec.
Voorlichtingsavond
V.O. leerjaar 8


Donderdag 20 dec.
Kerstdiner
17:00 - 19:00 uur

Vrijdag 21 dec.
Leerjaar 1 t/m 8
vanaf 12:15 uur vrij


Maandag 24 dec.
t/m vrijdag 4 jan
.

Kerstvakantie


Meer data