Sinds januari is Gusta Drieman op de OBS Slootermeer begonnen met haar werk als oudercontactfunctionaris. Het aanbod voor de ouders van de Voorschool en de groepen 1/2 sluit aan bij de thema's van Piramide en is gericht op de samenwerking met de leerkrachten.

Het hele jaar door zijn er verschillende voorlichtingen zoals van het Kabouterhuis, de VoorleesExpress, bewegen en de logopediste. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten over de ontwikkeling van het kind van 0-6 jaar en het belang van spel.

Tijdens de wekelijkse koffieochtend op de dinsdag komen verschillende thema's aan de orde. Voorbeelden van thema's: woordenschat, beweging, gezond eten.

Ook worden er cursussen aangeboden. Er is taal. Wat gebeurt in de groepen 1, 2, 3.

Elke maandagochtend en vrijdagochtend is er Nederlandse les voor ouders in het ouderlokaal in samenwerking met het Vooruitproject. Elke donderdagochtend is er sport voor moeders in de aula in samenwerking met Joan Klooster van Jump-in.

De komende maanden zullen de thema's opvoeden met liefde, O.T.V. huiswerkbegeleiding en social media op het programma staan. Ouders ontvangen binnenkort een enquête waarin ze aan kunnen geven aan welke thema's ze behoefte hebben. Ouders mogen Gusta ook altijd aanspreken als er behoefte is aan een bepaalde bijeenkomst. Gusta is doorgaans aanwezig op dinsdag en donderdag.


       


Maandag 1 t/m
vrijdag 5 okt.
Inloopweek

Woensdag 3 okt.
Start Kinder -
boekenweek

Woensdag 10 okt.
Lj. 1 t/m 8 vrij vanaf
11:30 uur

Donderdag 11 okt.
Boekenmarkt 14:00

Vrijdag 12 okt.
Einde Kinder -
boekenweek

Donderdag 18 okt.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Maandag 22 t/m
vrijdag 26 okt.
Herfstvakantie

Zondag 28 okt.
Einde zomertijd
klok 1 uur terug
Meer data