Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school veel aandacht besteedt aan de gezondheid van de leerlingen en dat de school voldoet aan de criteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve leerlingen, een gezonde pauzehap, een traktatiebeleid  én besteden we veel aandacht aan de motorische ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en sport. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Alle kinderen krijgen twee keer in de week les van een vakleerkracht.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor verschillende naschoolse sportactiviteiten die bij ons op school plaatsvinden en zij kunnen meedoen aan sporttoernooien buiten school zoals basketbal en voetbal.
Voor alle leerlingen organiseren we elk jaar een sportdag.
Kinderen kunnen tijdens de gymlessen kennismaken met verschillende sporten waarbij kennismakingslessen worden gegeven door mensen van de sportclub.
Kinderen met een achterstand in hun motorische ontwikkeling krijgen bij ons extra gym.
 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.       

vrijdag 6 okt
Opening
Kinderboekenweek

donderdag 12 okt
14:00 Boekenmarkt

vrijdag 13 okt
Afsluiting
Kinderboekenweek

maandag 23 t/m
vrijdag 27 okt
Herfstvakantie

zondag 29 okt
Einde zomertijd:
klok 1 uur terug

maandag 30 okt
leerjaar 1 t/m 8 vrijMeer data