Locatie Louis Couperusstraat leerjaar 1 t/m 5:

Maandag 8:30 - 14:00 uur
Dinsdag 8:30 - 14:00 uur
Woensdag 8:30 - 14:00 uur
Donderdag   
8:30 - 14:00 uur
Vrijdag 8:30 - 14:00 uur
 
Locatie Burgemeester Rendorpstraat leerjaar 6 t/m 8:

Maandag 8:45 - 14:15 uur
Dinsdag 8:45 - 14:15 uur
Woensdag 8:45 - 14:15 uur
Donderdag   
8:45 - 14:15 uur
Vrijdag 8:45 - 14:15 uur

*In het schooljaar 2017 – 2018 is er vanwege renovatiewerkzaamheden gekozen om voor de duur van één schooljaar een continurooster in te voeren.

De school is 10 minuten voor aanvang van de lessen geopend. Kinderen moeten op de genoemde tijden in de klas aanwezig zijn. Wanneer dit niet het geval is moet het kind een “te laat” briefje halen bij de administratie. Met dit briefje wordt het kind toegelaten tot de les. Het briefje moet echter daarna, ondertekend door een ouder, ingeleverd worden bij de administratie.


       Maandag 2 t/m
vrijdag 6 juli
Kamp leerjaar 8

Maandag 16 juli
Afscheidsfeest
leerjaar 8

Donderdag 19 en
vrijdag 20 juli
Calamiteitendagen

Maandag 23 juli t/m
vrijdag 31 augustus
Zomervakantie


Meer data