De voorschool is een welzijnsvoorziening die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Impuls valt. De voorschool is bedoeld om kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar goed voor te bereiden op de basisschool. De kinderen komen 4 dagdelen naar de peutergroep van de voorschool. Hier wordt door middel van de (taal)methode Piramide extra aandacht besteed aan de (taal)ontwikkeling van de peuter. De peuter ontdekt samen met leeftijdgenootjes spelenderwijs de wereld om zich heen. De peuter zal dus naast de taalontwikkeling ook ervaring opdoen op motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden.

De methode Piramide loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Dit maakt de overstap voor de peuter makkelijk. De peuter herkent de thema’s van de voorschool en gaat er in groep 1 en 2 nieuwe begrippen bij leren. Aan het eind van de peutergroep vindt er een overdracht plaats. Zo kan de kleuter in groep 1 direct goed begeleid worden door zijn nieuwe juf of meester.

U kunt uw kind opgeven als hij/zij 1½  jaar oud is. U kunt hiervoor langskomen op school of bellen tel.nr. 020-6132233 (Roel Braeken). Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst. Voordat uw kind 2½  jaar oud is, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek/ inschrijving. Aan de voorschool zijn geen kosten verbonden.

Voor meer info: https://www.impulskinderopvang.nl/peuters/locaties-voorscholen/

       


Maandag 1 t/m
vrijdag 5 okt.
Inloopweek

Woensdag 3 okt.
Start Kinder -
boekenweek

Woensdag 10 okt.
Lj. 1 t/m 8 vrij vanaf
11:30 uur

Donderdag 11 okt.
Boekenmarkt 14:00

Vrijdag 12 okt.
Einde Kinder -
boekenweek

Donderdag 18 okt.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Maandag 22 t/m
vrijdag 26 okt.
Herfstvakantie

Zondag 28 okt.
Einde zomertijd
klok 1 uur terug
Meer data