De ouderraad verleent ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten. Eénmaal per jaar presenteert de ouderraad een jaarverslag van het voorgaande schooljaar alsmede de financiële verantwoording en de begroting van het lopend jaar. De ouderraad vergadert éénmaal per 6 weken en bespreekt de lopende zaken en de naderende feesten. Indien nodig komt ze vaker bij elkaar.  De ouderraad bestaat momenteel uit 8 leden. De voorzitter is mw. Mariam Boutchakourt en de secretaris is mw. Fatima Makhloufi. De ouderraad wordt bijgestaan door Gusta Drieman. Zij is de oudercontactfunctionaris van school.

 

       


Maandag 1 t/m
vrijdag 5 okt.
Inloopweek

Woensdag 3 okt.
Start Kinder -
boekenweek

Woensdag 10 okt.
Lj. 1 t/m 8 vrij vanaf
11:30 uur

Donderdag 11 okt.
Boekenmarkt 14:00

Vrijdag 12 okt.
Einde Kinder -
boekenweek

Donderdag 18 okt.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Maandag 22 t/m
vrijdag 26 okt.
Herfstvakantie

Zondag 28 okt.
Einde zomertijd
klok 1 uur terug
Meer data