De ouderraad verleent ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten. Eénmaal per jaar presenteert de ouderraad een jaarverslag van het voorgaande schooljaar alsmede de financiële verantwoording en de begroting van het lopend jaar. De ouderraad vergadert éénmaal per 6 weken en bespreekt de lopende zaken en de naderende feesten. Indien nodig komt ze vaker bij elkaar.  De ouderraad bestaat momenteel uit 8 leden. De voorzitter is mw. Mariam Boutchakourt en de secretaris is mw. Fatima Makhloufi. De ouderraad wordt bijgestaan door Gusta Drieman. Zij is de oudercontactfunctionaris van school.

 

       Maandag 24 dec.
t/m vrijdag 4 jan
.

Kerstvakantie

Donderdag 24 jan.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 25 jan.
Feestelijke opening
van het gebouw

Maandag 28 t/m
vrijdag 1 feb.
Adviesgesprekken
V.O. leerjaar 8


Meer data