De ouderraad verleent ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten. Eénmaal per jaar presenteert de ouderraad een jaarverslag van het voorgaande schooljaar alsmede de financiële verantwoording en de begroting van het lopend jaar. De ouderraad vergadert éénmaal per 6 weken en bespreekt de lopende zaken en de naderende feesten. Indien nodig komt ze vaker bij elkaar.  De ouderraad bestaat momenteel uit 8 leden. De voorzitter is mw. Mariam Boutchakourt en de secretaris is mw. Fatima Makhloufi. De ouderraad wordt bijgestaan door Gusta Drieman. Zij is de oudercontactfunctionaris van school.

 

       

Maandag 3 sept.
1e schooldag

Maandag 17 t/m
vrijdag 21 sept.
10-min.gesprekken

Vrijdag 28 sept.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij


Meer data