De ouderraad verleent ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten. Eénmaal per jaar presenteert de ouderraad een jaarverslag van het voorgaande schooljaar alsmede de financiële verantwoording en de begroting van het lopend jaar. De ouderraad vergadert éénmaal per 6 weken en bespreekt de lopende zaken en de naderende feesten. Indien nodig komt ze vaker bij elkaar.  De ouderraad bestaat momenteel uit 8 leden. De voorzitter is mw. Mariam Boutchakourt en de secretaris is mw. Fatima Makhloufi. De ouderraad wordt bijgestaan door Gusta Drieman. Zij is de oudercontactfunctionaris van school.

 

       Maandag 2 april
2e Paasdag

Dinsdag 3 april
Leerjaar 1/8 vrij

Dinsdag 17 t/m
donderdag 19 april
Cito eindtoets lj 8

Dinsdag 24 april
Schoolfotograaf

Vrijdag 27 april
Koningsdag

Maandag 30 april
t/m vrijdag 11 mei

Meivakantie


Meer data