Medezeggenschapsraad
Wie zijn het en wat doen ze?
 
Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad is een raad die bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR heeft een adviserende en instemmende taak die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school.

De MR bestaat op dit moment uit 5 ouders en 5 leerkrachten, te weten:    
Leerkrachten Ouders
1  Sandra Brantjes (voorzitter)        1  Rachida Assabbah      
2  Ashlin Stolwijk 2  Isabel Pinheiro
3  Ine A-Tjak 3  Ozlem Akar
4  Romy Klaver 4  Loubna Amarti
5  Evelien Wiedijk (notulist) 5  Saziye Unsal-Kaya

 

Wat doet de MR?

Het belangrijkste wat de MR doet is luisteren, adviseren en instemmen aangaande uiteenlopende zaken die op school spelen. Hierbij moet u o.a. denken aan nieuwbouwplannen, aanname van nieuw personeel, aanpassen van schoolplannen en indeling van de klassen.
Natuurlijk zijn hier ook regels aan verbonden. Zie hiervoor bevoegdheden medezeggenschapsraad:

https://www.infowms.nl/sites/default/files/publicaties/20170424__Instemmings_en_adviesbevoegdheden.pdf

 

Het nut van de MR?

Deze kan van bijzonder veel waarde zijn, zeker als het gaat om het functioneren van de school en het plezier dat onze kinderen op school mogen beleven en uitstralen.
Dit kan echter alleen als u als ouder naar een MR lid stapt op het moment als er iets speelt. Hieronder stellen de leden van de MR zich voor. Ook staat daar aangegeven hoe ze te bereiken zijn.


Hoe vaak komt de MR bij elkaar?

De MR komt voor een vergadering gemiddeld 6x per schooljaar bij elkaar. Een MR vergadering bestaat uit een eigen deel en een deel in aanwezigheid van de directie. De voorzitter zorgt dat er een agenda met eventuele bijlagen onder de leden verspreid wordt. Op de agenda staan o.a. de notulen, ingekomen stukken, activiteiten van de MR en schoolzaken welke geweest zijn of nog moeten plaatsvinden. Ingekomen stukken zijn vaak informatieve zaken, maar dit kunnen ook onderwerpen van ouders of leerkrachten zijn die zij aangedragen hebben bij één van de MR leden.

Wie kan lid worden van de MR?
Een MR periode is in principe voor 3 jaar en na 3 jaar mag men zich herkiesbaar stellen. Iedereen die ouder/verzorger is van een kind dat de school bezoekt, kan lid worden van de MR.
Zodra er een plaats vrijkomt, wordt u geïnformeerd via een nieuwsbrief. U kunt zich dan aanmelden als lid van de MR. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunt u dan direct als lid zitting nemen of er zal een stemming plaatsvinden.

Hoe kunt u iets melden?
Dat kan op de volgende manier:
· Ga naar een van de MR leden
· Ga naar een leerkracht
· Mail uw bericht naar één van de MR-leden

Hoe houdt de MR u op de hoogte?
Na elke vergadering zal de MR een nieuwsbrief met een aantal besproken punten doorsturen naar de ouders.

Tot slot, de MR is....


- een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak!


- een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan de

  Slotermeerschool
       


Woensdag 5 dec.
Sinterklaasfeest

Maandag 10 dec.
Voorlichtingsavond
V.O. leerjaar 8


Donderdag 20 dec.
Kerstdiner
17:00 - 19:00 uur

Vrijdag 21 dec.
Leerjaar 1 t/m 8
vanaf 12:15 uur vrij


Maandag 24 dec.
t/m vrijdag 4 jan
.

Kerstvakantie


Meer data