Ouders mogen en kunnen ook meepraten over onderwijs op de school waar hun kind naar toe gaat. Dit wordt "medezeggenschap" genoemd.
De medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders/verzorgers en personeel evenredig zijn vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de MR uit 10 personen: 4 leerkrachten en 5 ouders. De MR-leden worden iedere 2 jaar door middel van verkiezingen benoemd. De ouders worden gekozen uit en door ouders. Elke ouder kan zich kandidaat stellen en elke ouder mag kiezen. De MR is gesprekspartner van de directie en de GMR is gesprekspartner van het schoolbestuur. De GMR vertegenwoordigt alle medezeggenschapsraden die onder het bestuur vallen. Alle beslissingen die te maken hebben met wat een school wil gaan doen, en die de directie of het schoolbestuur wil nemen, dienen te worden voorgelegd aan de (G)MR. Over sommige onderwerpen kan geen besluit worden genomen voordat de (G)MR ermee instemt. Er zijn ook onderwerpen waarover de MR kan adviseren. Advies- en instemmingsrecht ligt bij de oudergeleding anders dan bij de personeelsgeleding. Als het gaat om zaken die vooral leerlingen en ouders betreffen, hebben ouders instemmingsrecht en het personeel adviesrecht. Gaat het om personele aangelegenheden, dan is dat omgekeerd.
Lees ook: Jaarplan medezeggenschapsraad
en Bevoegdheden medezeggenschapsraad.

Op dit moment zijn lid van de MR; zie onder.
Ouders mogen en kunnen ook meepraten over onderwijs op de school waar hun kind naar toe gaat. Dit wordt "medezeggenschap" genoemd.De medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders/verzorgers en personeel evenredig zijn vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de MR uit 10 personen: 5 leerkrachten en 5 ouders.

Op dit moment zijn lid van de MR:

Personeel Ouders
1  Ilse van Smirren (voorzitter)          1  Loubna  Amarti       
2  Sandra Brantjes (voorzitter) 2  Souad Amri
3  Flory van der Harst 3  Rachida Assabbah
4  Marieke Out 4  Sabah Basaïdi
5  Evelien Wiedijk 5  Latifa el Haddar

       Maandag 2 april
2e Paasdag

Dinsdag 3 april
Leerjaar 1/8 vrij

Dinsdag 17 t/m
donderdag 19 april
Cito eindtoets lj 8

Dinsdag 24 april
Schoolfotograaf

Vrijdag 27 april
Koningsdag

Maandag 30 april
t/m vrijdag 11 mei

Meivakantie


Meer data