De bijdrage van de ouders is op dit moment € 40,- per kind per schooljaar. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt geïnd door de ouderraad. Uit deze bijdrage worden voor het kind allerlei belangrijke zaken betaald, zoals alle feesten op school. Daarnaast worden de uitstapjes en het eendaags schoolreisje ervan bekostigd. Wanneer ouders deze bijdrage niet betalen, moeten wij helaas besluiten om de betreffende kinderen uit te sluiten van activiteiten, die door deze bijdrage mogelijk worden gemaakt. Volgens artikel 13 van de Wet op het Primair Onderwijs kan van de ouders alleen een bijdrage gevraagd worden op grond van een overeenkomst. Deze overeenkomst gaan wij met ouders aan tijdens de inschrijving van het kind.
In september ontvangen ouders van de ouderraad een verzoek tot betaling van de bijdrage. Dit kan op twee manieren: contant bij de administratie of door overmaking op gironummer  4882061 tnv Ouderraad Slootermeerschool. Gespreide betaling is mogelijk. 
De bijdrage van de ouders is op dit moment € 45,- per kind per schooljaar. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt geïnd door de ouderraad. Uit deze bijdrage worden voor het kind allerlei belangrijke zaken betaald, zoals alle feesten op school. Daarnaast worden de uitstapjes en het eendaags schoolreisje ervan bekostigd.

Wanneer ouders deze bijdrage niet betalen, moeten wij helaas besluiten om de betreffende kinderen uit te sluiten van activiteiten, die door deze bijdrage mogelijk worden gemaakt. Volgens artikel 13 van de Wet op het Primair Onderwijs kan van de ouders alleen een bijdrage gevraagd worden op grond van een overeenkomst. Deze overeenkomst gaan wij met ouders aan tijdens de inschrijving van het kind.

In september ontvangen ouders van de ouderraad een verzoek tot betaling van de bijdrage. Dit kan op twee manieren: contant bij de administratie of door overmaking op gironummer  NL 36 INGB 0004882061 tnv Ouderraad Slootermeerschool. Gespreide betaling is mogelijk.


       


Maandag 1 t/m
vrijdag 5 okt.
Inloopweek

Woensdag 3 okt.
Start Kinder -
boekenweek

Woensdag 10 okt.
Lj. 1 t/m 8 vrij vanaf
11:30 uur

Donderdag 11 okt.
Boekenmarkt 14:00

Vrijdag 12 okt.
Einde Kinder -
boekenweek

Donderdag 18 okt.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Maandag 22 t/m
vrijdag 26 okt.
Herfstvakantie

Zondag 28 okt.
Einde zomertijd
klok 1 uur terug
Meer data