Alle kinderen kunnen tussen de middag van 12.00 uur tot 13.15 uur op school overblijven. De overblijf wordt georganiseerd door een aantal (oud)ouders van school. De kinderen nemen zelf een lunch mee. Zij krijgen hierbij thee geserveerd. Wanneer  ouders hun kind willen laten overblijven moeten ouders vooraf een strippenkaart kopen. Deze kan alleen per giro/ bank betaald worden. De overblijf wordt gecoördineerd door Karin Zaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie.
5x overblijven kost € 7,50 
10x overblijven kost € 14,-  
30x overblijven kost € 40,-. 
Wanneer ouders hun kind willen laten overblijven, kunnen zij contact opnemen met de coördinator, Karin Zaal. Kinderen kunnen alleen overblijven als ouders vooraf een kaart hebben gekocht.
De overblijf of tussenschoolse opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Slootermeerschool. Alle kinderen kunnen tussen de middag van 12.00 uur tot 13.15 uur op school overblijven. De overblijf wordt georganiseerd door een aantal (oud)ouders van school. De kinderen nemen zelf een lunch mee. Zij krijgen hierbij thee geserveerd. Wanneer  ouders hun kind willen laten overblijven moeten ouders vooraf een strippenkaart kopen. De overblijf wordt gecoördineerd door Karin Zaal.

Informatie over het betalen voor de tussenschoolse opvang:

Betaling kan alléén plaatsvinden d.m.v. een overboeking naar
        girorekening:  NL54 INGB 0005 0863 10
        t.n.v.            :  Overblijf Slootermeerschool

Vergeet u niet de naam van uw kind te vermelden?

De volgende kaarten zijn te koop:
       
    - Een kaart voor   5x overblijven kost     €   7,50
    - Een kaart voor 10x overblijven kost    € 14,00
    - Een kaart voor 30x overblijven kost    € 40,00

Op één kaart mogen alle kinderen uit een gezin overblijven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Karin Zaal.


Overblijfkrachten behalen diploma "Positief Opvoeden"

Op maandag 3 maart hebben alle overblijfkrachten de cursus "Positief Opvoeden" met succes afgerond.
Tijdens de bijeenkomsten hebben de overblijfjuffen geleerd hoe je de kinderen op een positieve manier kunt begeleiden tijdens de overblijf. Binnenkort zal een dergelijk cursus ook gegeven worden voor belang-stellende ouders, die hun kind in de thuissituatie positief willen opvoeden.
Onlangs hadden de overblijfkrachten ook al de cursus "Speeljuf" gevolgd.       


Woensdag 5 dec.
Sinterklaasfeest

Maandag 10 dec.
Voorlichtingsavond
V.O. leerjaar 8


Donderdag 20 dec.
Kerstdiner
17:00 - 19:00 uur

Vrijdag 21 dec.
Leerjaar 1 t/m 8
vanaf 12:15 uur vrij


Maandag 24 dec.
t/m vrijdag 4 jan
.

Kerstvakantie


Meer data