Het kan voorkomen dat ouders buiten de vakanties om één of meer vrije dagen voor hun kind willen opnemen. Hiertoe dient altijd een schriftelijke aanvraag gedaan te worden. De formulieren hiervoor zijn bij de administratie verkrijgbaar. 
Toestemming vindt slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. Het gaat immers ten koste van de onderwijstijd van het kind. Drukte op de weg, het niet kunnen verkrijgen van tickets, samen reizen met familie zijn geen reden om extra verlof te verlenen. 
Aanvragen tot en met 10 dagen worden door de directeur behandeld. Aanvragen vanaf 11 dagen worden altijd door de leerplichtambtenaar behandeld. Een aanvraag voor verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt altijd afgewezen.
Het kan voorkomen dat ouders buiten de vakanties om één of meer vrije dagen voor hun kind willen opnemen. Hiertoe dient altijd een schriftelijke aanvraag gedaan te worden. De formulieren hiervoor zijn bij de administratie verkrijgbaar. Toestemming vindt slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. Het gaat immers ten koste van de onderwijstijd van het kind.

Drukte op de weg, het niet kunnen verkrijgen van tickets, samen reizen met familie zijn geen reden om extra verlof te verlenen. Aanvragen tot en met 10 dagen worden door de directeur behandeld. Aanvragen vanaf 11 dagen worden altijd door de leerplichtambtenaar behandeld. Een aanvraag voor verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt altijd afgewezen.

       Maandag 24 dec.
t/m vrijdag 4 jan
.

Kerstvakantie

Donderdag 24 jan.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 25 jan.
Feestelijke opening
van het gebouw

Maandag 28 t/m
vrijdag 1 feb.
Adviesgesprekken
V.O. leerjaar 8


Meer data