Het kan voorkomen dat ouders buiten de vakanties om één of meer vrije dagen voor hun kind willen opnemen. Hiertoe dient altijd een schriftelijke aanvraag gedaan te worden. De formulieren hiervoor zijn bij de administratie verkrijgbaar. 
Toestemming vindt slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. Het gaat immers ten koste van de onderwijstijd van het kind. Drukte op de weg, het niet kunnen verkrijgen van tickets, samen reizen met familie zijn geen reden om extra verlof te verlenen. 
Aanvragen tot en met 10 dagen worden door de directeur behandeld. Aanvragen vanaf 11 dagen worden altijd door de leerplichtambtenaar behandeld. Een aanvraag voor verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt altijd afgewezen.
Het kan voorkomen dat ouders buiten de vakanties om één of meer vrije dagen voor hun kind willen opnemen. Hiertoe dient altijd een schriftelijke aanvraag gedaan te worden. De formulieren hiervoor zijn bij de administratie verkrijgbaar. Toestemming vindt slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. Het gaat immers ten koste van de onderwijstijd van het kind.

Drukte op de weg, het niet kunnen verkrijgen van tickets, samen reizen met familie zijn geen reden om extra verlof te verlenen. Aanvragen tot en met 10 dagen worden door de directeur behandeld. Aanvragen vanaf 11 dagen worden altijd door de leerplichtambtenaar behandeld. Een aanvraag voor verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt altijd afgewezen.

       Maandag 2 april
2e Paasdag

Dinsdag 3 april
Leerjaar 1/8 vrij

Dinsdag 17 t/m
donderdag 19 april
Cito eindtoets lj 8

Dinsdag 24 april
Schoolfotograaf

Vrijdag 27 april
Koningsdag

Maandag 30 april
t/m vrijdag 11 mei

Meivakantie


Meer data