Op de Slootermeerschool vinden naschoolse activiteiten plaats onder de naam: Schatkamer. Schatkamer is een project van de deelraad om kinderen na schooltijd deel te laten nemen aan verschillende activiteiten. Het aanbod bestaat uit cultuur, sport en multi media en wordt verzorgd en begeleid door professionele instellingen.

Kinderen kunnen op een aanbod inschrijven. Schatkamer wordt vanuit school gecoördineerd door 2 leerkrachten. Mocht er sprake zijn van overinschrijving, dan zal, in overleg met de groepsleerkrachten, gekeken worden wie er mee mogen doen. Na inschrijving krijgen de kinderen een contractje mee naar huis, dat ondertekend moet worden door de ouders. De kinderen zijn dan verplicht te komen.

Elke activiteit duurt ongeveer 8 weken en wordt  afgesloten met een open les, tentoonstelling, voorstelling of uitje. Ouders zijn dan altijd welkom.


       

Maandag 3 sept.
1e schooldag

Maandag 17 t/m
vrijdag 21 sept.
10-min.gesprekken

Vrijdag 28 sept.
Leerjaar 1 t/m 8 vrij


Meer data